Advania Skolpartner

Monter: H:28
Telefonnummer: 08-562 175 00
Mailadress: skolpartner@advania.se

Tillsammans utvecklar vi Sveriges viktigaste rum

Advania Skolpartner utvecklar skolan i Sverige genom att höja pedagogernas kompetens. Tillsammans ger vi då eleverna rätt förutsättningar för att klara sig i dagens digitala samhälle.

Skolan handlar om elevens lärande och för att det ska bli så bra som möjligt krävs, förutom duktiga lärare, ett gott ledarskap och bra fysiska och digitala läromedel och lärmiljöer. Vi hjälper pedagoger att få ut maximal effekt av elevernas lärande, oavsett om det sker online eller i klassrummet. Det gör vi med hjälp av bättre pedagogik som stödjer sig på modern teknik.

Vår skolutveckling bygger på praktik, inspiration och forskning. Något annat vore otänkbart för oss.