Whatever will be will be? - konstverk av Daniel Svan

 

Whatever will be will be?” är ett verk och en installation av Daniel Svahn som berättar en historia om kreativitet och dess utveckling genom olika stadier i livet och hur det kan, eller ibland inte tillåts, utvecklas. Vad är det som gör att den fantastiska, gränslösa, och naiva fantasin hos barn sakta bleknar ju äldre man blir? Upphör kreativiteten att spela en så pass viktig roll i livet när den inte närs i samma utsträckning under utbildningen och tappar man då bara bort den på vägen? Har alla samma förutsättningar att behålla skaparkraften till vuxenålder men inte alltid tillåts göra det? Kanske på grund av brist på kreativitet i utbildningen, sociala sammanhang eller på grund av yttre påtryckningar från annat håll? Hur många potentiella kreatörer går en ”konventionell” utbildning men har tankarna på annat håll om drömmar som inte närs? De som egentligen vill arbeta kreativt, men som av olika anledningar till slut glömmer bort denna önskan, trots att en gnista förmodligen finns gömd djupt inuti dem redo att åter tändas – detta är ett verk för dem och för de som nu genomgår denna fas och därför kan behöva påminnas om att det går att nära den kreativa sidan och att detta är okej.
För Daniel Svahn, som själv har genomgått denna resa men lyckligtvis hittat tillbaka till kreativiteten i vuxen ålder, är detta ett slags monument som berättar om resan.
Verket består av en gammal skolbänk med stol, likt de som Svahn själv brukade som barn/ungdom, på ett podium med spegelglas. När man närmar sig verket så kan man skönja en bild under bänken, en slaggs tuggummi-intarsia. Bilden föreställer en clown baserad på en teckning han ritade som 6-åring. Bilden, samt det faktum att den är skapad av tuggummin, representerar allt det som döljs under ytan och som kanske aldrig kommer att beskådas av någon, såvida man inte får möjlighet att följa sina drömmar och ambitioner.
I Svahns fall blev det så till slut och med detta verk manifesterar han sin egen resa. Med detta hoppas han att fler kan få möjlighet att återfinna kreativiteten och skaparglädjen samt att göda den. Svahn hoppas även att med detta kunna medverka till fortsätta diskussioner rörande de kreativa ämnenas vikt, på många olika sätt, inom framförallt högstadiet och gymnasiet.

Om Daniel Svahn:
Daniel Svahn är produkt-, möbel- och rumsdesigner. Han arbetar även med konstnärliga projekt och objekt, såväl kommersiellt som konceptuellt, där ett berättande alltid står i centrum.
Med olika eftergymnasiala konstnärliga grundutbildningar i ryggen, samt en Kandidatexamen i Design från Beckmans Designhögskola och nu pågående magisterutbildning på Konstfack i Inredningsarkitektur och möbeldesign, har Svahn med råge tillgodoräknat sig all den kreativa undervisning som han själv saknade under såväl grundskolan som gymnasiet. Med sina verk vill han alltid förmedla en historia. Han strävar efter något som kan sätta igång tankar eller känslor hos mottagaren. Ofta engagerar han andra i sitt skapande, allt för att tillsammans försöka illustrera en gemensam vision.

@danielsvahnstudio

2019-04-09 09:00 – 2019-04-11 16:30

SETTdate

Fokusområden

SETTdate