"We can make a change" - Digitalt skapande i musik och språk

Musik och språk är två av människans främsta redskap för att kommunicera och förmedla budskap, genom fler uttrycksformer kan kommunikation förstärkas och budskap förtydligas. Felix kommer att berätta om sina elevers projekt, We can make a change. Eleverna har, i ämnet musik och engelska, argumenterat kring ett samhällsproblem och genom estetiska uttrycksformer och med hjälp av digitala verktyg förstärkt och förtydligat sina argumentationer.

De mänskliga rättigheterna är grunden för det samhälle vi lever i och vi värnar om alla människors lika rätt och värde och rätten att uttrycka sig, oavsett vem man är och rättigheten att argumentera tillhör oss alla, så länge ingen annan människa kränks.

2019-04-10 10:00 – 10:45

Sal E5

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret