Visualisera mera!

I ungdomars vardag tar det visuella allt mer plats. Men i skolbänken möter de textväggar och språkkrav som skulle kunna kompletteras av visualiseringar. Förklara Vietnamkriget med en lök eller låt diagrammen vara din ”venn”. Vi blickar kortfattat tillbaka på visualisering i pedagogiken och sedan mot horisonten. Vad finns det för för- och nackdelar med det visuella? Med moderna verktyg och lite nyfikenhet kommer man långt!

2019-04-10 13:00 – 13:45

Sal M8

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret