Visionen om ett musikaliskt lärande

”Den musikaliska visionen bottnar i att ge elever redskap och möjligheter till lärande, att kunna utveckla och utforska musikens dimensioner och stimulera ett musikaliskt och konstnärligt uttryck”

Med avstamp i barndomen färdas vi genom drömmar och verklighet och hur dessa erfarenheter formar en vision om musikalisk kreativitet på en högstadieskola i Tullinge. Hur musiken och konsten frigör passioner och skapar nya möjligheter att stärka identiteten men också skapa minnen för livet. Vi möter de utmaningar som leder till lärande och gemenskap genom multimodal kommunikation och teamwork.

Falkbergsskolan har årliga konserter och musikaler som samlar in pengar till välgörande ändamål. Från skräck till kärlek och empati skapar vi världar och teman som berör på flera plan och vi är överens om att resan som för oss fram och tillsammans, är allt. Kopplat till dessa konserter och musikaler så produceras det och spelas in låtar och musikvideos som finns tillgängliga på Youtube, iTunes och Spotify.

”Allt börjar med en vision”

2019-04-10 11:15 – 12:00

Sal M2

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret