Viktigt på riktigt - ett motivationshöjande arbetssätt

Hur kan du inspirera eleverna så att de ser vilken nytta de har av skolämnena, i arbetslivet samt i vardagslivet? Vad svarar du på elevers undran –Varför ska vi lära oss detta? Detta är en föreläsning om hur man utifrån läroplanen kan planera och implementera studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Konkreta exempel ur ett F-9 perspektiv samt tips på gratis lektionsmaterial och färdiga planeringar.

2019-04-09 13:00 – 13:45

Sal E4

Fokusområden

Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret