Vi utforskar samhället - med barnens frågor som drivkraft

Hur behåller man ett projekt intressant för barn och pedagoger under flera år? Hur kan vi arbeta i förskolan för stärka barnens naturliga plats i samhället? I tidningen Förskolan (nr 7, 2017) kan man läsa om barnen på Bygrindens förskola i Lerum, som utifrån det internationella demokratiprojektet BRIC, deltar i samhället med torget som utgångspunkt. Genom att kontinuerligt besöka Lerums torg och nyfiket utforska på olika sätt, uppstod ständigt nya frågor från barnen. Vad betyder ekologisk? Varför är jordgubbarna billigare på sommaren? Hur kan det spruta vatten ur fontänen? Barnens funderingar blev drivkraften och det som höll projektet levande under nästan tre år, samtidigt som det ledde in pedagoger och barn på oändligt många olika stigar till lärande.

2019-04-11 13:00 – 13:45

Sal M2

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret