Vårt välmående samhälle börjar med dig

En världsunik studie kring psykisk hälsa, förmåga, mångfald och tolerans ligger till grund för Mary Juuselas föreläsningar om identitet, fördomar och likabehandling. Vad gör att människor hamnar utanför och hur påverkar det individens hälsa och potential? För att förstå utanförskap och dess effekter på individ och samhälle bodde Mary under tio års tid hemma hos 700 svenska familjer där hon studerade vad som händer hos barn och vuxna när vi möter intolerans och utanförskap. Nu, femton år senare, har Mary Juusela skapat en metod med verktyg som hjälper oss att övervinna fördomar och fientlighet.

2019-04-09 10:00 – 10:45

Sal M8

Fokusområden

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och Didaktikspåret