Värdeskapande lärande - Motivation, driv och kreativitet i undervisningen

Man hör ofta lärare prata om att eleverna är framtiden. Maria tänker snarare att eleverna är nutiden! I hennes klassrum är eleverna drivna världsförändrare redan idag. Hon jobbar kreativt och kollaborativt med inkludering på riktigt. Med verkliga mottagare utanför skolan, digitala hjälpmedel och massor av jäklar anamma skapar hon ett fördjupat lärande som gör skillnad på riktigt. Tack vare den värdeskapande pedagogiken kommer engagemanget och det källkritiska förhållningssättet av bara farten! Marias föreläsning blandar forskning med konkreta klassrumsexempel och visar på hur man med små hjälpmedel kan skapa motivation som spiller över och ger ringar på vattnet!

2019-04-10 11:15 – 12:00

Sal M4

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret