Värdegrundsarbete 2.0 - Forskningen, framtiden och i världen

Fler och fler länder efterfrågar verktyg för värdegrundsarbetet. Forskningen är tydlig att IQ och EQ går hand i hand. Värdegrund har inte en fördel, utan många. Ökad trygghet och studiero, minskad mobbning, bättre relation mellan lärare och elever är några exempel. Och så 11 procentenheter bättre resultat i alla akademiska ämnen såklart. Under den här föreläsningen kommer Amelie ge dig tydliga exempel på hur du kan arbete med värdegrunden i din verksamhet.

2019-04-10 14:15 – 15:00

Sal M8

Fokusområden

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola