Upptäck Singapore Math - kreativt och forskningsbaserat lärande!

SAL M8

En inspirerande föreläsning där du får möjlighet att upptäcka Singapore Math och hur du undervisar i modellen som blivit så framgångsrik internationellt. I vår föreläsning presenterar vi Singaporemodellen och hur den knyter an till forskning och Lgr 11. Vi ger prov på hur undervisningen ser ut i praktiken och du får en inblick i den genomtänkta lektionsstrukturen. Vi kommer presentera hur vi introducerar programmering och ser till att bygga en god grundförståelse.

Fokusområden

Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret