Undervisning eller att ha saker under visning?

Undervisning i förskolan är ett ämne som det pratas mycket om just nu. Många är vi som försöker lista ut vad ordet egentligen betyder och hur vi kan omsätta det vi vet om undervisning i vår praktik? Jag vill förmedla till er vad undervisning i förskolan KAN vara och hur vi kan arbeta med undervisning för de allra yngsta.

2019-04-11 13:00 – 13:45

Sal M5

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret