Språkutvecklande undervisning i förskolan

I förskolans läroplan används begreppet undervisning för att beskriva delar av förskolans verksamhet. Språkutveckling väger tungt i läroplanen. Men vad betyder begreppet undervisning i förskolans verksamhet? ? Hur kan man göra i praktiken för att arbeta språkutvecklande? Och hur gör man språk- läs- och skrivutveckling roligt och intressant för barnen? Det ger den här föreläsningen svar på.

2019-04-11 10:00 – 10:45

Sal M2

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret