Språkutvecklande arbetssätt i fritidshemmet

Språkutveckling är en viktig del i fritidshemmets läroplansdel. Hur kan man då arbeta språkutvecklande i fritidshemmet och samtidigt utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter? Hur blir språkutvecklingen en aktiv del i fritidshemmets aktiviteter? Och hur gör man det roligt och intressant för eleverna? Det ger den här föreläsningen svar på.

2019-04-10 14:15 – 15:00

Sal M4

Fokusområden

Fritidshem, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret