Språkstimulera mera!

Alla barn behöver språkstimulans! Logopeden och författaren Elvira Ashby går under en inspirerande föreläsning igenom hur både appar och barnböcker, från Babblarna till POIO, kan användas för att arbeta mot alla mål kring tal och språk i förskolans läroplan. På ett inspirerande sätt visar hon hur personalen kan stötta barnens tidiga språkutveckling och hjälpa barnen att bygga ordförråd, utveckla sin grammatik och uttalet.

2019-04-10 10:00 – 10:45

Sal E4

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret