Smart rekrytering i skolan

SAL M2

Hur kan skolan jobba med att bli en mer attraktiv arbetsgivare? Givet den stora lärarbristen vi har idag hur gör vi för att locka till oss fler lärare och framförallt, hur gör vi för att locka till oss rätt lärare till just vår skola?
Föreläsningen innehåller både konkreta exempel och praktiska tips som du som skolledare kan ha med dig i ditt fortsatta arbete för att säkra rätt personal framåt.

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret