Slöjd och makerkultur

En föreläsning om kreativitet, delakultur och hållbarhet i slöjden. Dagens digitala samhälle ger oss oanade möjligheter att vara kreativa och skapa, samtidigt som det i vår tekniktäta vardag blivit viktigt att kompensera ovana händer samt uppmuntra ett kritiskt förhållningssätt.

2019-04-10 10:00 – 10:45

Sal M6

Fokusområden

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola