BREAK OUT SESSION: Skolkultur, organisation och digitalisering av undervisning

Vårt seminarium handlar om hur vi med kultur och organisation som verktyg försöker få till ett ökat lärande för våra elever. Vi beskriver hur vi arbetar med t ex mål och prioriteringar, delaktighet och transparens, styrning och ledning och organisation. Vår utgångspunkt är att med medvetna handlingar och en kultur och organisation som stöttar kan vi få digitalisering av undervisning att fungera bra. Vi delar med oss av exempel från vår skolvardag och vi hoppas på en dialog med er.

2019-04-09 15:30 – 16:15

Sal E5

Fokusområden

Ledning - och Utvecklingsspåret