#skolDigiplan - En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

I oktober 2017 fick Sverige sin första nationella digitaliseringsstrategi beslutad. Tre månader senare skrev SKL en överenskommelse med regeringen om att arbeta fram en handlingsplan kopplat till strategin. Handlingsplanen skulle fungera som stöd för måluppfyllelsen av strategin och arbetas fram i dialog med Skolverket och i bred samverkan med skolväsendet. Handlingsplanen fick namnet #skolDigiplan och lämnades över till regeringen i mars 2019. Hur har det gått och vad händer nu?

2019-04-09 11:15 – 12:00

Sal M2

Fokusområden

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola