Skolbibliotekets roll i digitaliseringen

SAL E5

Skolbiblioteksforskningen visar att nära och god samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier främjar såväl elevers läsning som deras informationskompetens, MIK och digitala kompetens. Men vad krävs rent organisatoriskt och hur ser man till att förändringen inte bara blir en happening utan ett hållbart arbetssätt i verksamheten? Maria och Aila arbetar på Oxievångsskolan med DigiMIK (Digitalisering, medie och informationskunskap). I deras föreläsning berättar de hur deras arbetssätt bäddat för skolans digitaliseringsprocess där skolbiblioteket fått en central roll.

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret