Skapa med kod - en resa från Playgrounds till Xcode

Att skapa något som kan förändra våra liv och i förlängningen hela världen, är något som både inspirerar och stimulerar alla. Kreativitet kan ta många uttryck, att skapa med kod är ett utmärkt exempel. Många har redan kommit igång med grunderna i Swift Playgrounds, men vill gärna ta nästa steg. I sin föreläsning visar Anders vägen från grunderna i Swift Playgrounds på iPad – via lite mer avancerade utmaningar i samma App – in i utvecklingsmiljön Xcode. När ni lämnar passet kommer ni förhoppningsvis att göra det med insikten; alla kan skapa med kod!

2019-04-09 10:00 – 10:45

Sal M2

Fokusområden

Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret