Skaka igång kreativiteten

– Om estetiska undersökanden och kollektiva processer i förskola

I Floda strax utanför Göteborg pågår något ganska så unikt. Där bygger barn och pedagoger från fyra förskolor en gemensam kreativ mötesplats med hållbarhet i fokus. Det startade med ett tomt rum och ett rop på hjälp till barngrupperna: ”Rummet är tomt! Hjälp oss att hitta saker vi kan använda.” Hör ateljerista Linda Linder berätta om ett arbete som skakade igång kreativiteten hos alla medverkande och som vände upp och ner på linjära arbetssätt och vuxnas förväntningar.

2019-04-11 15:30 – 16:15

Sal M2

Fokusområden

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Pedagogik- och Didaktikspåret