SIFFROR, TECKEN OCH DIGITALA VERKTYG

– Motivation, engagemang och tillgänglig lärmiljö med digitala verktyg.

Pedagogisk idé, konkreta exempel och digitala verktyg för att skapa en tillgänglig och motivationshöjande lärmiljö inom matematiken. Allmänpedagogiken och specialpedagogiken möts i en meningsfull undervisningssituation.

Fokusområden

Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret