Uppdrag förskola

SAL M2

Utbildningsminister Gustav Fridolin besöker SETT och berättar om regeringens förslag och politik för förskolan. Under 30 minuter kommer Gustav Fridolin tillsammans med moderator Matilda Westerman att föra ett samtal om förskolan, dess roll, vad regeringen gjort under den senaste mandatperioden och hur Gustav Fridolin ser på förskolans roll framöver. Vi utlovar raka frågor, korta svar och en och annan skåneanekdot. Det här vill du inte missa!

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret