Programmering a work in progress!

– Konsten att börja med något nytt och vad gör jag sedan?

Skolan är just nu inne i en omvälvande förändring. En stor förändring är att programmering nu är inskrivet i läroplanen. Detta ger oss i skolan nya utmaningar! Hur börjar man med programmering och hur kommer det att utveckla och förändra vår undervisning? Föreläsningen har sin utgångspunkt i ett verksamhetsnära perspektiv och den utveckling som skett i undervisningen de senaste åren och avslutas med att landa i tankar och idéer om hur utveckling kan ske.

2019-04-11 10:00 – 10:45

Sal M6

Fokusområden

Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret