Problemlösning med blockmodellen

Har du elever som tycker att textuppgifter i matematik är svåra? Blockmodellen, en viktig del av den så kallade Singapore-metoden, är ett kraftfullt verktyg som hjälper eleverna att visualisera och förstå textuppgifter. Den bild, som det matematiska problemet översätts till, avlastar arbetsminnet, minimerar missuppfattningar och hjälper eleverna att se lösningen.
Vi ger en kort bakgrund till Blockmodellen och visar hur den kan användas för att lösa text- och problemlösningsuppgifter från åk 1 till åk 9.

2019-04-10 11:30 – 12:15

Sal E4

Fokusområden

Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret