Presentationslyftet – hur vi blir (ännu) bättre på att nå ut

Micke Hermansson ger dig de konkreta tipsen som gör att du lyckas nå fram och behålla lyssnarnas fokus genom rätt presentationsteknik och retoriska färdigheter. Det handlar om övertygande inledningar, storytelling, och effektiv användning av tekniska hjälpmedel – allt för att elever och andra åhörare både ska begripa vad du menar och vilja veta mer. Med grund i aktuell forskning och beprövad erfarenhet fångar Micke Hermansson in vikten av att nå ut – levererat via både igenkännande och humor.

2019-04-09 15:30 – 16:15

Sal M2

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret