Påverka med kod!

Hur kan elever använda programmering för att visualisera och diskutera utmaningarna i Globala målen 2030? Vad kan programmering tillföra när du som lärare vill engagera eleverna till att jobba med teman som miljö och klimat eller jämlikhet och jämställdhet? Att programmera är så mycket mer än själva kodandet – det handlar om problemlösning, kreativitet och att förverkliga idéer tillsammans med andra! Vilka förmågor och egenskaper är det som eleverna vinner på att programmera och hur kan de användas för att lösa små och stora utmaningar och påverka samhället till det bättre?

2019-04-11 10:00 – 10:45

Sal E4

Fokusområden

Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret