Parkgömmet - ett roligt lärospel om det som är svårt

Smicker, tjat, mutor och hot – förövarens strategier är många. Hur kan vi öka barns riskmedvetenhet på nätet? Läroplanen och regeringens digitaliseringsstrategi understryker skolans ansvar. Genom att prata med barn, inte backa för svåra ämnen och visa att vi är med i den digitala matchen, skapar vi framtidens starka nätanvändare. Parkgömmet är ett roligt äventyrsspel, en kombination av klassiskt brädspel och en surfplatta. Det är också ett unikt lärospel för barn 8-10 år som utvecklar elevernas förmåga att kritiskt granska information. Joanna och Lina berättar om forskning utifrån autentiska chattloggar samt hur du kan använda spelet i klassrummet.

Spelet är gratis och kommer att delas ut till alla grundskolor i Sverige av stiftelsen Change Attitude. Med kultur som verktyg arbetar Change Attitude för nolltolerans när det gäller sexualiserat våld mot barn. Spelet Parkgömmet är ett av dessa verktyg.

2019-04-09 11:30 – 12:15

Sal E4

Fokusområden

Fritidshem, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret