MOLNVAKT – ett framtidsyrke?

En av Angelicas starkaste drivkrafter som rektor var att få vara delaktig i att förbereda elever för framtiden – att fylla elevernas ryggsäckar med de ”skills” som krävs för att ta sig an framtiden och dess utmaningar. Många ungdomar i dag känner en stark osäkerhet inför framtidens krav och möjligheter – vilka jobb ska de förbereda sig för, vilka kunskaper och förmågor kommer att vara värdefulla i morgon? För att kunna förbereda sig för arbeten som tex molnvakt, DNA-coach eller vertikal odlare behövs ett nytt sätt att undervisa på. Angelica kommer att visa hur elever kan lära mer genom att kombinera STEAM med SKILLS på ett strategiskt sätt.

2019-04-09 11:15 – 12:00

Sal M4

Fokusområden

Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret