Minecraft - ett verktyg för värdegrund

Världen i Minecraft liknar på många sätt världen utanför tangentbordet, konflikter uppstår. Ofta är barn och ungdomar ensamma i spelet utan någon vuxen som kan vägleda och hjälpa till. Genom att vara delaktiga i spelet kan vi ge eleverna verktyg för att hantera de svårigheter som uppstår. Vi insåg tidigt spelets möjligheter, inte bara kring värdegrund, utan även som verktyg inom skolans olika ämnen. Här vill vi sprida våra erfarenheter av skolans Minecraftsresa i med -och motgångar.

2019-04-09 10:00 – 10:45

Sal M6

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret