KEYNOTE: Liv 3.0

Max Tegmarks föreläsning kommer att ge deltagarna viktiga insikter om vad som med stor sannolikhet kommer att prägla det samhälle som vi alla kommer att möta framöver. Oavsett om vi talar om arbete-familj-fritid eller samhällsutveckling i generella termer så kommer ny avancerad teknologi, som t.ex Artificiell Intelligens (AI), att förändra allas våra bilder av världen som vi känner den i dag. Detta är viktigt ur perspektivet att de barn och unga vuxna som nu går i förskola och skola med absolut säkerhet kommer att möta ett samhälle som är mycket olikt det vi lever i idag. Det gäller därför att ta det i beaktande när man som skolledare eller lärare planerar sin verksamhet. Max bok Liv 3.0 kommer finnas tillgänglig att köpa efter föreläsningen.

2019-04-10 13:00 – 14:00

Sal M1

Fokusområden

Ledning - och Utvecklingsspåret