Läsambassadörer är vi allihopa

Sveriges läsambassadör Johan Anderblad berättar om olika vägar till läsning och inspirerar från olika läsprojekt runt om i landet. Han visar hur vi alla på ett enkelt sätt kan sprida ”läspepp” till vår omgivning och hävdar att vi alla är läsambassadörer. För hur ska vi få barnen att läsa om vi som vuxna inte är förebilder?

2019-04-09 13:00 – 13:45

Sal M3

Fokusområden

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret