BREAK OUT SESSION: Lärarens ledarskap, en av de viktigare nycklarna

Alla har rätt till en undervisningsmiljö som genomsyras av trygghet, tydliga ramar, struktur, positiv feedback och omtanke. Flera röster i skoldebatten ropar högljutt efter ökad disciplin och bättre studiero, men utelämnar oftast en beskrivning av hur man hittar didaktiska verktyg för att åstadkomma det. Jonas kommer att ge en rad olika exempel på verktyg man som lärare kan använda för att skapa ett gott klimat för alla och därmed få ett ökat lärande hos eleverna i sin undervisning.

2019-04-09 14:30 – 15:15

Sal E4

Fokusområden

Ledarskap, Ledning - och Utvecklingsspåret