Lärandet kommer ur undervisningen

Det är genom undervisningen elever lär. Det är i gemenskapen med andra vi får nya infallsvinklar och kan börja tänka i andra banor, fördjupa det vi kan och bredda kunskaper vi tillägnat oss.

2019-04-10

Fokusområden

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret