Kreativt skapande med lärplatta för lärande

“Learn to do by knowing and to know by doing” skrev Dewey 1889, långt innan lärplattor och Internet uppfanns. Likväl kan vi inspireras av dessa visdomsord i dagens skola, eleverna behöver skapa för att lära på bästa sätt. Hur kan vi utnyttja lärplattans kapacitet och apparnas möjligheter till fullo för att låta eleverna lära genom kreativt skapande i alla ämnen?

2019-04-09 11:30 – 12:15

Sal M3

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret