Kreativitet och utmaning - recept för elevers framtidstro.

Hur inspirerar du dina elever att känna mod, bli mer kreativa och att tro på sin egen förmåga? Kreativitet, medarbetarskap, ämnesövergripande, mod och omvärld är centrala begrepp när vi jobbar med att utveckla elevers entreprenöriella förmågor. Här får du utmana dig själv genom konkreta övningar och praktiska exempel som du kan ta med rakt in i din egen verksamhet. Alla deltagare får efter föreläsningen möjlighet att kostnadsfritt gå Framtidsfröns digitala utbildning ”Entreprenörskap i skolan”. Där kan du fördjupa dig i vad entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande innebär och varför det är viktigt för elevers framtidstro.

2019-04-10 13:00 – 13:45

Sal M6

Fokusområden

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret