Konsten att skapa nyfikenhet

Vad säger forskning och vetenskap om vad nyfikenhet och intresse är egentligen? Och vad kan trigga igång nyfikenhet och intresse för kunskap? Dessa frågor lyfter John Kaneko i sin föreläsning, och med utgångspunkt i forskning och sin egen yrkespraktik ämnar han ge dig svaren på SETT.

2019-04-09 10:00 – 10:45

Sal E5

Fokusområden

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola