KEYNOTE: Digitala vär(l)den

Det digitala är, trots sin stora närvaro, ett relativt nytt arbetsverktyg i förskolan vilket gör att verktyg och appar har en tendens att hamna främst i vårt synfält och det riskerar att leda till tekniskt utforskande snarare än pedagogiskt innehåll. Men varför ska vi egentligen arbeta med digitala verktyg i förskolan ? Är det för att det nu skrivs in i läroplanen? För att det är framtiden? Och vad behöver vi prata om för att inte hamna i ett digitalt ytflyt och testande?

2019-04-11 11:15 – 12:00

Sal M1

Fokusområden

Ledarskap, Ledning - och Utvecklingsspåret