Källkritiskt förhållningssätt i en digital lärmiljö

Den digitala utvecklingen går fort och vi lever i ett föränderligt medielandskap. Senaste åren har begrepp som filterbubblor, alternativa fakta och fake news diskuterats flitigt, men vad innebär de egentligen? Hur påverkar algoritmer och våra digitala vanor vilken information vi möts av? Hur kan du genom val av sökverktyg, sökmetoder och sökord påverka vad du hittar på nätet? Hur kan vi ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara både källkritisk och sökkritisk idag?

2019-04-09 13:00 – 13:45

Sal M5

Fokusområden

Fritidshem, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret