Källkritik och upphovsrätt i skapande processer

Vad behöver du och eleverna veta om upphovsrätt och källkritik när ni skapar i skolan? Hur kan skapande aktiviteter bidra till kunskap om källkritik och upphovsrätt? Med utgångspunkt från egna undervisningssituationer med text-, bild-, film-, musik- och webbinslag delar Josef Sahlin med sig av sina bästa tips.

2019-04-10 14:15 – 15:00

Sal M5

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret