Jag är inte dum i huvudet!

En gripande, rolig och informativ föreläsning med och av Joanna som lever med Aspergers syndrom och diagnosen Bipolär sjukdom typ 2. Hon vill med sin föreläsning öppna upp för omvärlden kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Genom att dela med sig av sina erfarenheter slår hon hål på myter och berättar öppenhjärtigt om sin uppväxt i lilla Hagfors och hur hennes syn på livet förändrats av att få en diagnos. Du som jobbar nära unga med en diagnos eller har en närstående som lever med den kommer känna igen dig. Men även få andra infallsvinklar på hur livet faktiskt fortsätter och går att leva gott och rikt även med en bokstavskombination.

2019-04-11 11:30 – 12:15

Sal M6

Fokusområden

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola