BREAK OUT SESSION: IoT och de uppkopplade sakernas skola

Med IoT kopplas allt fler prylar upp mot internet och används för att förbättra, effektivisera eller förändra verksamheten. IoT innebär möjligheter att förstå och stötta allt fler processer i skolan. Men, vilka är skolans behov? Hur ser forskningsfronten ut? Juridiska och säkerhetsmässiga aspekter på IoT i en skolkontext? Detta leder till en diskussion om möjligheter och potential med IoT i utbildningsmiljöer i dagens, morgondagens och framtidens skola.

2019-04-11 15:30 – 16:15

Sal E5

Fokusområden

Ledning - och Utvecklingsspåret