Inkludering av elever med språkstörning

Vilka resurser behövs i skolan för att verkligen möta elevers behov vid språkstörning och språklig sårbarhet? Hur tillrättaläggs en god grund för en hel skola att ge adekvat stöd? Nadia och Sara berättar hur du uppnår bättre resultat med fokus på organisation istället för på enskilda elevers svårigheter. De visar på vinsterna med anpassad undervisning och hur pedagoger kan stödja med rätt synsätt och perspektiv i arbetet och därmed undvika kategoriskt tänkande.

2019-04-11 13:00 – 13:45

Sal M6

Fokusområden

Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret