Hur utvecklar du en adekvat digital kompetens hos dig och eleverna?

Kristina Alexanderson, ansvarig för digitala lektioner på internetstiftelsen, föreläser om hur du som lärare kan utveckla din digitala kompetens och hur du kan undervisa för att stärka dina elevers digitala kompetens, allt utifrån de läroplansförändringar som slog igenom 1 juli 2018. Kristina använder digitala lektioner som utgångpunkt för att komma med konkreta exempel på hur du stärker din och dina elevers digitala kompetens.

2019-04-10 14:15 – 15:00

Sal M3

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola