Hur påverkar internet oss och hur kan du undervisa om det?

Kristina Alexanderson, ansvarig för digitala lektioner på internetstiftelsen, föreläser om digitaliseringens påverkan av individ och samhälle, samt internet och hur internet och ger konkreta tips på hur du som lärare kan arbeta med att stärka dina elevers digitala kompetens genom att undervisa om digitaliseringen och hur den påverkar individ och samhälle.

2019-04-09 14:15 – 15:00

Sal M8

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola