Hur kan du undervisa kring källkritik utifrån hur digitala konspirationsteorier sprids?

Kristina Alexanderson, ansvarig för digitala lektioner på internetstiftelsen, föreläser och ger dig konkreta ingångar för att undervisa och utveckla elevers kunskaper i källkritik utifrån några digitala konspirationer och hur dessa sprids.

2019-04-11 14:15 – 15:00

Sal M4

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola