Har du sett en dinosaurie på nära håll?

Eller dissikerat en groda utan en fysisk groda? Med AR (augmented reality) öppnas en ny värld där det omöjliga blir möjligt och lektionerna blir mer konkreta. Gör det abstrakta mer lättförståeligt och upplev ett ökat elevengagemang!
Jesper Levallius arbetar som IKT strateg i Lunds kommun och har flera års erfarenhet av apples produkter i klassrummet. Till vardags arbetar han som utbildare och letar ständigt efter nya sätt att dra nytta av tekniken för ett ökat engagemang och inkluderande klassrum.

2019-04-09 10:00 – 10:45

Sal M4

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret