Har du källa på det?

I en digital skola är källkritiken viktigare än någonsin. Nyheter och rykten sprids snabbare än någonsin förr och det har blivit allt svårare att veta vad som är sant eller vad som är falskt. Samtidigt ökar kraven på att lärare ska lösa både elevernas källkritiska förmågor i och utanför skolan, analogt och digitalt. Mikael Bruér går igenom förutsättningarna för källkritik i en digitaliserad skola och ger generella tips för hur lärare kan hantera elevers informationssökning, från reflexen att googla till bildmanipulationer, via flat earth och Donald Trump.

2019-04-09 15:30 – 16:15

Sal M8

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret