BREAK OUT SESSION: Från verksamhetsplan till future classroom

Från verksamhetsplan till verklighet genom internationalisering och digitalisering. Möjligheterna med fortbildning och kollegialt lärande genom Eramsus+. Framtida kompetenser inom 21:st Century skills genom internationella projekt med eleverna via eTwinning. Medioteket och programmering i ett ämnesövergripande lärande med fokus på future classroom.

2019-04-11 14:30 – 15:15

Sal E5

Fokusområden

Ledning - och Utvecklingsspåret